Quyết định thành lập Đoàn Tham gia HKPĐ Tỉnh Lai Châu lần thứ VII