Giải bóng đá chào mừng 90 năm thành lập Đoàn, Tháng 3 năm 2021