Hướng dẫn thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04 năm 2021 của Bộ GD-ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

           Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập: Mầm non (số 01/2021/TTBGDĐT), Tiểu học (số 02/2021/TT-BGDĐT), Trung học cơ sở (số 03/2021/TTBGDĐT), Trung học phổ thông (số 04/2021/TT-BGDĐT). Các Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2021 (sau đây gọi tắt là Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT) và thay thế các Thông tư 20,21,22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập.

          Ban biên tập đăng tải toàn bộ các văn bản của Sở Giáo dục và đào tạo Lai Châu và các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo:

     1. Công văn số 652/SGDĐT-TCCB ngày 09/4/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo TẢI TẠI ĐÂY

       2. Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập TẢI TẠI ĐÂY
       3. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập TẢI TẠI ĐÂY

       4. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập TẢI TẠI ĐÂY

       5. Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập TẢI TẠI ĐÂY

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 547
Tháng 10 : 12
Năm 2022 : 620.662