Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai một số Luật mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV mới thông qua và một số văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh Lai Châu mới ban hành

         Thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật); với mục đích đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt, triển khai một số Luật mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua và một số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Lai Châu mới được ban hành. 

         Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên của nhà trường.   

         Các Luật và văn bản Quy phạm pháp luật được báo cáo viên triển khai trong Hội nghị gồm: 

            1. Luật Dân quân tự vệ: Luật số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019, có hiệu lực từ 01/7/2020

            2. Luật Lực lượng dự bị động viên: Luật số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ 01/7/2020

            3. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Luật số 58/2020/QH14 ngày 16/6/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

            4. Luật Thanh niên: Luật số 57/2020/QH 14 ngày 16/6/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

           5. Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020: Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Có hiệu lực từ ngày 1/8/2020

          6. Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn;

          7. Nghị quyết số 14/2020/NQHĐND ngày 10/7/2020 về Quy định chức danh số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức đanh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;

          8. Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về Quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;

        9. Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 về Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

         10. Quyết định số 27/QĐ- UBND ngày 30/7/2020 về Quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

        11. Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Lai Châu;

        12. Quyết định 30/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030;

        13. Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tác giả: Đào Tiến Dũng
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 345
Hôm qua : 279
Tháng 02 : 5.239
Năm 2021 : 15.104