Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2022

          Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2022 được Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức vào ngày 11/1/2022. Đồng chí Hồ Thanh An- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.

           Thực hiện công văn Số: 23 /SGDĐT-TTr, ngày 05/1/2022 của Sở GD-ĐT V/v định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2022. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyên truyền, phổ biến một số Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tuyên truyền, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh An - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai:

* Phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 19/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII;

-  Nghị  quyết  128/NQ-CP,  ngày  11/10/2021  của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểmsoát  hiệu  quả  dịch  Covid-19”; 

- Chỉ thị 11-CT/TW,  ngày  08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022;

- Nghị định số 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

* Tuyên truyền (tuyên truyền thường xuyên qua sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh và qua trang tin Đoàn TN)

- Tuyên  truyền  công  tác  phòng,  chống  dịch Covid-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng,chống dịch”; tuyên truyền Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lai Châu đoàn kết,  chung  sức,  đồng  lòng  thi  đua  phòng,  chống  và  chiến  thắng  đại  dịchCovid-19”.

- Tuyên  truyền  các  hoạt  động  đối  ngoại  bảo  vệ  chủ  quyền biên giới, biển, đảo nhất là 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam -Trung Quốc;

- Tuyên truyền kết quả Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lầnthứ III năm 2021 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông,bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, qua Ngày hội giúp cho mỗi người hiểu biết, trân trọng và gìn giữ các di sản văn hóa quý giá của đồng bào các dântộc nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng...

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia;

- Truyền tải,  lan  tỏa  rộng  rãi  thông  điệp  “Hãy  chung  tay  đẩy  lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết”

Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp cho cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nâng cao nhận thức, nắm vững nội dung cơ bản các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tuyên truyền, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng. Qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn cơ quan và góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh An – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.506
Hôm qua : 215
Tháng 02 : 1.720
Năm 2023 : 7.937