Các văn bản chỉ đạo và thực hiện thi THPT năm học 2020-2021

      Kỳ thi THPT năm học 2020-2021 được thực hiện theo một số văn bản sau:

          1. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TẢI TẠI ĐÂY

          2. Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TTBGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là Quy chế thi) TẢI TẠI ĐÂY

         3. Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 TẢI TẠI ĐÂY
 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 86
Hôm qua : 1.508
Tháng 02 : 1.808
Năm 2023 : 8.025