Nghị quyết số12/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào

Nghị quyết số12/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghịquyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 179
Hôm qua : 647
Tháng 05 : 8.764
Năm 2022 : 60.748