LỊCH BÁO GIẢNG

Trả lời:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

BẢNG LỊCH BÁO GIẢNG

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Thời gian thực hiện: Từ 19/08/2019 dến hết năm học.

STT

MÔN

HỌ TÊN

LỊCH BÁO GIẢNG

CHỨC VỤ

TỔ TOÁN -TIN

1

Toán

Hà Thị Hương

Tổ trưởng

2

Đặng Hồng Minh

Tổ phó

3

Đào Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng

 Đặng Trần Hiệu

 

4

Lê Lệ Quyên

 

5

Bùi Văn Hoàn

 

7

Lê Thị Lan Hương

 

8

Lê Thành Trung

 

9

Nguyễn Thị Khuyên

 

10

Hà Thị T Huyền

 

11

Tin

Trịnh Duy Ánh

 

12

Đỗ Thị Thúy Duyên

 

TỔ HÓA -LÝ

13

Hóa học

Đỗ Thị Huệ

Tổ trưởng

14

Đặng Thị Thanh Huyền

 

15

Phan Thanh Sơn

 
16

Ngô Thị Oanh

 

18

Vật lý

Nguyễn Thị Hoài Thu

Tổ phó

19

Hồ Thanh An

Hiệu trưởng

20

Nguyễn Thị Thiên Kim

 

21

Lê Hữu Tính

 

22

Nguyễn Tuấn Linh

 

TỔ VĂN

23

Ngữ văn

Phạm Thị Duyên

Phó Hiệu trưởng

24

Phùng Thị Kim Oanh

Tổ trưởng

25

Phạm Thị Thanh Huyền

 

26

Đoàn Thị Hà

 

27

Đặng Thị Hoàng

Tổ phó

28

Vũ Thị Kim Oanh

 

29

Nguyễn Thị Thúy Lan

 
 Trần Thu Hương

 

31

Trần Thị Thanh Vân

 

TỔ SINH - ĐỊA - CN - TD - QPAN

32

Sinh

Ngô Thị Lương

Tổ trưởng

33

Đỗ Thị Lợi

 

34

Nguyễn Thị Huyền

 

35

Địa lý

Nguyễn Hữu Đô

 

Phạm Thị Lan 

 

36

Công nghệ

Vi Ngọc Hưng

 

37

TD - QP

Phạm Minh Thắng

 
38Vũ Đình Mai

 

38

Nguyễn Đức Chinh

 

39

Nguyễn Quang Huy

 

TỔ SỬ -NGOẠI NGỮ - GDCD

40

Lịch sử

Dương Thị Thu Hằng

Tổ trưởng

  Giang Trọng Thủy

 

41

Ngoại ngữ

Trần Thị Thu  Hằng

Tổ phó

42

Nguyễn Thị Hường

 

43

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

44

Nguyễn Thị Hoa

 

45

Đồng Tiến Giang

 

47

GDCD

Lê Thị Phương

 

48

Phùng Thị Tâm

 

Lịch báo giảng của giáo viên toàn trường niêm yết theo tường tuần, từ tuần 1 đến tuần 37.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X9lOqdDgLvEevTVg35P8L9jz1Myu2nQ68AgjvIz0jak/edit?usp=sharing

Bình luận